Glavni meni

web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži

Na vsebino strani

DVD DONJI HRASCAN

UDRUGE

IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD DONJI HRAŠĆAN

U subotu 16. veljače 2013. DVD Donji Hrašćan je održao svoju Izbornu godišnju skupštinu na kojoj su osim domaćih vatrogasaca prisustvovali i vatrogasci iz DVD Goričan,DVD Donji Kraljevec,DVD Hodošan,DVD Sveti Juraj u Trnju,DVD Donji Pustakovec,DVD Palinovec,DVD Turčišće,DVD Domašinec te predstavnici udruga NK"Borac" , ŠRD"Črnec", Udruga "Varles" ,Udruga žena" Hrašenčice" , Sk Gaćice i Bauštela svi iz Donjeg Hrašćana.

Nakon otvaranja skupštine za radno predsjedništvo su izabrani: Martin Kolarić predsjednik,zapisničar - Miroslav Sabol,te dva ovjerovitelja zapisnika Nenad Jesenović i Denis Cerovec.
Slijedila su izvješća Upravnog odbora koje je podnio Martin Kolarić ,izvješće zapovjednika je podnio zapovjednik društva Krešimir Barić te izvješće blagajnika Nenad Jesenović a Nadzornog odbora Nikola Kolarić.

U Prijedlogu Programa rada i Financijskog plana za 2013.godinu DVD Donji Hrašćan će:
- Redovito vršiti preventivne preglede opreme,bunara,hidranta i domaćinstva
- Održavati vozilo,strojeve i opremu,te kontrolirati vatrogasne aparate
- Održavati vatrogasni dom,spremište i okoliš
- Učestvovati na natjecanjima,proslavama i javnim vježbama
- Uputiti na obuku članove društva
- Podržavati sve aktivnosti koje provodi vatrogasna zajednica
- Izlaziti na sve intervencije gašenja požara i tehničke intervencije
- Obilježiti mjesec zaštite od požara i dan sv.Florijana našeg zaštitnika
- Surađivati s Mjesnim odborom i svim organizacijama u D.Hrašćanu

Prijedlog Financijskog plana društva za 2013. godinu je predviđen u iznosu od 43.500,00 kuna:
- Nabava opreme(dišni aparati,odijela,cijevi.mlaznice..) - 25.000,00 kn
- Registracija vozila - 4.000,00 kn
- Gorivo i mazivo - 2.000,00 kn
- Servis vozila i strojeva - 1.500,00 kn
- Troškovi natjecanja(prehrana vatrogaca, zajedno s pripremama ) - 2.500,00 kn
- Časopisi, obuka članstva i propagandni materijali- 2.000,00 kn
- Održavanje vatogasnog objekta- 1.000,00 kn
- Lječnički pregled vatrogasaca- 4.000.00 kn
- Osiguranje vatrogasaca 1.500,00 kn

Slijedila je rasprava na kojoj su se prisutnima obratili ispred Općine Donji Kraljevec načelnik Zlatko Horvat , a ispred vatrogasne zajednice županije Međimurske Dragutin Glad te u ime MO Donji Hrašćan Valentina Jurčec.
Nakon usvajanja Izvješća, Programa rada i Financijskog plana za 2013.godinu u nastavku sjednice data su razrješenja dosadašnjim dužnosnicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora te je slijedio izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora.
Za upravni odbor na mandat od četiri izabrani su članovi: Kolarić Martin, Zrna Damjan,Sabol Miroslav,Jesenović Nenad,Barić Krešimir,Vidović Zdravko,Vidović Ivica Jesenović Antonio,Helmut Pankas,Zadravec Robert i Bukal Anđelko.

Za nadzorni odbor na mandat od četiri godine izabrani su sljedeći članovi:Kolarić Nikola-predsjednik nadzornog odbora,Pozderec Ivica i Pavlic Vlado kao članovi nadzornog odbora.

Na mandat od 4 godine za predsjednika DVD Donji Hrašćan je izabran Martin Kolarić,za zamjenika predsjednika gospodin Antonio Jesenović,za zapovjednika društva gospodin Krešimir Barić,
za zamjenik zapovjednika gospodin Zdravko Vidović za tajnika društva gospodin Miroslav Sabol,te za zastupnika u skupštini vatrogasne zajednice međimurske županije gospodin Martin Kolarić.

IZVJEŠĆE UPRAVNOG ODBORA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Hrašćan dobrovolja je, stručna,humanitarna,neprofitabilna i nestranačka udruga od posebnog interesa Republike Hrvatske u pogledu zaštite od požara,te je najmasovnija udruga u svom malom selu,gdje je zasigurno jedan od nosioca svih aktivnosti u selu.
Čast mi je kao radnom predsjedniku dobrovoljnog vatrogasnog društva prikazati vam rad upravnog odbora DVD-a Donji Hrašćan u protekloj 2012.godini.
Upravni odbor prati i organizira rad društva i brine se o realizaciji postavljenih zadaća.Dobru praksu,da na sjednicama upravnog odbora prisustvuje Zapovjedništvo i Nadzorni odbor.
Prošla godina bila je radna, s puno aktivnosti, posebno u radu s mladima, učešćima na natjecanjima, te radnim akcijama.
Tokom 2012. godine održano je 8 sastanka upravnog odbora našeg društva, na kojima su se planirale, dogovarale aktivnosti i analizirao rad društva.
Prioritet u 2012. je bio omasovljenje članstva s naglaskom na pomladak, uređenje vatrogasnog spremišta,pribavljanje nužne vatrogasne opreme potrebne za ostvarenje zacrtanih planova,sudjelovanje na raznim takmičenjima i pomaganje u radu drugim udrugama na području naše općine.
Tijekom cijele godine članovi DVD-a bili su nazočni nizu proslava,takmičenja,godišnjih skupština drugih DVD-a, kao i udruga koje djeluje u našem malom mjestu s kojima imamo uspješnu suradnju.
U DVD D.Hrašćan primljena su tri nova člana,i to: Helmut Pankas,Villiam Pankas,Josip Ivković.
Danas Društvo ima 27 aktivnih članova,od tog - zvanje vatrogasac 16, vatrogasac Prve klase 5, vatrogasni dočasnik 1,vatrogasni dočasnik I klase 5 članova,te članove od 6 do 18 godina -20.
Nažalost u 2012. godini ostali smo bez tri vatrogasca i to:Goran Tkalec, Antun Jesenović i Franjo Zrna.
Deset članova društva posjeduje i važeća liječnička uvjerenja. Dobrovoljno vatrogasno društvo D.Hrašćan raspolaže garažom,spremištem, prostorijom za sastanke, te navalno vozilo marke „MERCEDES “ sa visokotlačnim sklopom i ostalom opremom za obavljanje intervencije.
Prilikom intervencije požara otvorenog prostora dana 20.08.2012. godine zapalilo nam se vozilo.(popravak stajao 2.500.00 kn samo materijal,a posao je besplatno radio naš majstor Žirek).
Tijekom 2012.godine organizirali smo više radnih akcija čišćenja i uređenja vatrogasnog objekta i vatrogasne spreme,te na koje je utrošeno više od 50 radnih sati.
Svaka vaša dobronamjenska kritika,primjedba i prijedlozi koje možete iznijeti u kasnijoj raspravi još će više ojačati ovo društvo,a rukovodstvu pomoći u daljnem radu.
I na kraju želim izraziti veliku zahvalnost svim ljudima dobre volje koji su na bilo koji način doprinijeli da DVD Donji Hrašćan danas egzistira, u duhu našeg gesla:„VATRU GASI BRATA SPASI!“

Vijesti | VMO D.Kraljevec | OPĆINSKA TIJELA | SJEDNICE | DOKUMENTI | USTANOVE | UDRUGE | Arhiva | Načrt strani

tumblr analytics

Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni