Glavni meni

web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži

Na vsebino strani

DVD DONJI KRALJEVEC

UDRUGE

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI KRALJEVEC
124. redovna izborna godišnja skupština

DVD Donji Kraljevec u subotu 09.02.2013. godine u 19.00 h održao je svoju 124. redovnu godišnju skupštinu

Dnevni red:
1.Otvaranje skupštine
2.Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, 2 ovjerovitelja zapisnika, i kandidacijske komisije
3.Izvješća
- Upravnog odbora
- Zapovjednika
- Blagajnika
- Nadzornog odbora
4. Prijedlog programa rada i Financijskog plana za 2013-u godinu
5. Rasprava
6. Izmjena i dopuna Statuta
7. Usvajanje Izvješća, Programa rada i Financijskog plana te davanje razrješnice dosadašnjim dužnosnicima i članovima upravnog odbora , nadzornog odbora , zapovjednika i zamjenika zapovjednika
8. Razmatranje i usvajanje statuta DVD-a
9. Izbor predsjednika,zamjenika predsjednika,zapovjednika i zamjenika zapovjednika, tajnika,blagajnika,Upravnog odbora,Nadzornog odbora te zastupnika u skupštinu VZMŽ
10. Dodjela priznanja , odlikovanja i zahvalnica
11.Ostala pitanja i prijedlozi


Aktivnosti DVD-a Donji Kraljevec su 2012. godine ponajviše bila usmjerena ka poboljšanja radnih uvjeta u društvu, edukaciji članova društva, radu sa mlađim naraštajima.
Vatrogastvo nije samo gašenje požara, već i sprečavanja nastanka požara. Zbog toga je potrebno educirati stanovništvo o samim opasnostima nastanka požara. U tu svrhu je bilo potrebno pregledat hidrantske mreže u naselju, obavit preglede kombajna u pred žetvenoj sezoni. Vlasnici kombajna su bili ukratko upoznati sa protupožarnom preventivom, odnosno sa ponašanjem u slučaju požara te im je tom prilikom uručen propagandni letak.
2012. godine je DVD Donji Kraljevec sudjelovao na natjecanju za djecu i mladež VZP
D. Kraljevec-Goričan. Na tom takmičenju sudjelovali smo sa 5 ekipa.
Također smo sa navedenim ekipama sudjelovali i na Županijskom takmičenju za djecu i mladež. Na tom natjecanju je ekipa DŽ osvojila 2 mjesto !
Na natjecanju za seniore VZP D.Kraljevec-Goričan nastupali smo sa tri ekipe iz sljedećih kategorija MA ( 2 ekipe), te jedna ekipa u kategoriji MB . Ekipe su izborile nastup i na Županijskom takmičenju za seniore.
Osim tih takmičenja sudjelovali smo i na:
- natjecanju sa navalnim vozilima u Donjoj Dubravi i to sa dvije ekipe te osvojili 1. i 9 mjesto,
- natjecanju sa sprežnim špricama u Sv. Mariji sa tri ekipe te osvojili 1. i 2 . i 5 mjesto i ponovili uspjeh iz 2011.godine.
- natjecanju sa sprežnim špricama u Gornjem Kuršancu sa jednom ekipom i osvojili 1 mjesto.
Sve u svemu možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima, jer ipak se nije samo vježbalo za takmičenja.
Što se tiče samih intervencija, tijekom 2012 godine imali smo 10 požarnih i 3 tehničke intervencije. Osim toga održali smo i 4 dežurstva i to :
- dežurstvo i regulaciju prometa prilikom Međunarodne smotre folklora,
- dežurstvo i regulaciju prometa tijekom trajanja Voćarskog sajma, te
- dežurstvo kod paljenja vuzmenki.

U sklopu edukacije pripadnika DVD-a Donji Kraljevec bilo je izvršeno nekoliko taktičko pokaznih vježbi, na koje se odazvao veliki broj članova DVD-a, zatim je izvršeno doškolovanje pojedinih članova, te osposobljavanje četiri člana za tehničke intervencije. Osim toga DVD-u donji Kraljevec ove je godine pristupilo 10 novih članova.
A educirali su se i oni najmlađi odn. DVD Donji Kraljevec je i ove godine posjetio dječji vrtić i OŠ Donji Kraljevec.
Svake godine DVD Donji Kraljevec obilježava i dan Sv. Florijana odlaskom na Svetu misu.
Osim redovitih sudjelovanja na Godišnjim skupštinama DVD Donji Kraljevec je prisustvovao i na proslavama 80 . obljetnice postojanja DVD-a Palinovec i DVD-a Sveti Juraj u trnju.
DVD Donji Kraljevec je uspješno surađivao i sa svim ostalim društvima u Općini,a u svrhu produljenja i poboljšanja suradnje sa bratskim društvom iz Sesvetskog Kraljevca dana 24.11.2012. dogovoreno je zajedničko druženje u Donjem Kraljevcu. Susret se sastojao od zajedničkih pokaznih vježbi te sportskog susreta. Nakon sportskog susreta uslijedilo je druženje..
Na sjednici UO,NO i zapovjedništva društva održanoj 06.11.2012. godine donijeta je odluka o nabavci navalnog vozila, budući da smo navalno vozilo marke Stayer prodali JVP grada Iloka.
U Republici Austriji smo našli navalno i tehničko vozilo koja zadovoljavaju naše potrebe, te je odlučeno da se navedena vozila i kupe.
Treba napomenuti da je iznimno puno truda uloženo u sam rad društva. Svakodnevno se susrećemo sa svakojakim poteškoćama pogotovo financijske naravi, ali uvijek na neki način uspijevamo doći do potrebnih sredstava za nabavku prijeko potrebne opreme koja je nužna za rad društva. Prije nekoliko godina započeli smo izgradnju novih garaža. Kako sve nije bilo izgrađeno odjednom i ove godine smo imali nekoliko zahvata na adaptaciji spremišta i garaža.


Kako je ove godine Izborna godišnja skupština izabrano je sljedeće rukovodstvo na mandat od 4 godine:

Dragutin Glad – predsjednik
Alen Kovač – zamjenik predsjednika
Marijan Blažeka – zapovjednik
Dražen Kovač – zamjenik zapovjednika
Aleksandar Zdravković – zamjenik zapovjednika
Branko Međimurec – blagajnik
Nenad Tisaj – tajnik

Članovi Nadzornog odbora
Bojan Barlović
Franjo Blažeka
Josip Balent


Članovi zapovjedništva :
Marijan Blažeka – zapovjednik
Dražen Kovač – zamjenik zapovjednika
Aleksandar Zdravković – zamjenik zapovjednika
Tihomir Tota – predstavnik mladeži
Željko Tizaj – spremištar
Nenad Tisaj – tajnik

Članovi Upravnog odbora:
Dragutin Glad – predsjednik
Alen Kovač – zamjenik predsjednika
Marijan Blažeka – zapovjednik
Dražen Kovač – zamjenik zapovjednika
Branko Međimurec – blagajnik
Nenad Tisaj – tajnik
Tihomir Tota – predstavnik mladeži
Alen Tizaj
Ivan Ružić

Osim novog rukovodstva na skupštini je usvojen i novi statut.
Dodijeljene su i spomenice za:

30. godina rada u društvu:
Alen Kovač
Branko Međimurec
Dubravko Horvat
Davor Šupljika
Dragutin Glad
Slavko Dukić


40. godina rada u društvu:
Franjo Blažeka

50. godina rada u društvu:
Josip Ružić


Ovim putem se DVD Donji Kraljevec javno zahvaljuje Općini D. Kraljevec, MO D. Kraljevec te svim žiteljima naše Općine koji su na bilo kakav način pomogli i olakšali društvu ostvarivanje zacrtanih ciljeva.Vijesti | VMO D.Kraljevec | OPĆINSKA TIJELA | SJEDNICE | DOKUMENTI | USTANOVE | UDRUGE | Arhiva | Načrt strani

tumblr analytics

Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni