Izvjesca - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Izvjesca

SJEDNICE

IZVJEŠTAJI O SKLOPLJENIM UGOVORIMA
 


Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 49/11 i 144/12) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2013.godinu  


Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/0438/09, 79/09 , /11, 84/11, 49/11 i 144/12) i
članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13),Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi  Izvješće o  izvršenju Programa građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2013.godinu
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13)  i čl. 46 Statuta Općine Donji Kraljevec(»Službeni glasnik Međimurske županije « broj6/13 i 10/13) načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi
IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007 – 2015 godine na području Općine Donji Kraljevecza 2013. godinu
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013.GODINU   (Zakon o održivom gospodarenju otpadom čl.32. st.5.)
IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Donji Kraljevec za 2009.godinu

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Kraljevec za 2009.godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADENJA objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2008.g.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2008.godinutumblr analytics
Back to content | Back to main menu