Odluke III - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Odluke III

SJEDNICE

U otvorenom postupku javne nabave s ciljem davanja koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Donji Kraljevec, objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 815, NN 77/12,  objavljeno dana 11.07.2012. godine, Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na temelju odredbi čl. 25.  Zakona o koncesijama ("Narodne novine" 125/08) i čl. 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» 10/09) na 32. sjednici održanoj 10.04.2013. donosi ODLUKU O PONIŠTENJU postupka davanja koncesije

Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09., 127/10) .) članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec  („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 5. sjednici održanoj dana 16.12.2013.godine, donijelo je SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2014. GODINU

REGISTAR UGOVORA 2013.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 5. sjednici održanoj dana  16.12. 2013.g. donijelo je PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2014.godinu


Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 5. sjednici održanoj dana  16.12.2013.g. donijelo je IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2013.godinu

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 i 10/13.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 16.12.2013.g.donosi PROGRAM GRA?ENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2014.g.)
Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 6. sjednici održanoj dana 21.03. 2014. Godine donijelo je ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA  OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2007-2015 GODINE   NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2013. GODININa temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13.i 143/13.) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 10. siječnja 2014. godine, donosi PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
POPIS UGOVORA  2013
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11 , 83/13 i 143/13) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 5.sjednici održanoj dana 6.12.2013.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2014.g..

tumblr analytics
Back to content | Back to main menu