Popis izlagača - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Popis izlagača

Arhiva > 08.mjesec 2014.

POPIS IZLAGAČA 9. MEĐUNARODNOG VOĆARSKOG SAJMA
DONJI KRALJEVEC 29.- 30.08. 2014.

STRAŽAPLASTIKA d.d.
MEĐIMURSKA UDRUGA ZA INTEGRIRANU PROIZVODNJU VOĆA
HRVATSKA VOĆARSKA ZAJEDNICA
PINOVA d.o.o.
VOĆARSKO VINOGRADARSKA ZADRUGA FLORINA
AGROMEĐIMURJE  d.d.
AGRIKO
TRADE d.o.o.
FRAGARIA d.o.o.
SYGENTA AGRO
AM AGRO d.o.o.
MGN d.o.o.
KUDEC d.o.o.
GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC
GRAD PRELOG
LAG MURA DRAVA
PA-VIN d.o.o
AGRO-NIKA d.o.o.
ARANEA d.o.o.
LUMIKO TRGOVINA d.o.o.
HAMER d.o.o.
Centar za socijalnu skrb Čakovec
SADNA DREVESNICA MALUS D.O.O.
OPG HORVAT VELKO KATARINA
HORVAT d.o.o.
EKO ŠKOLA
RASADNIK PRUD d.o.o.
OPG KRANJČEC
REGINA
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
ABUNDAN d.o.o.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJAVANJSKI IZLOŽBENI PROSTOR


SANDUKAR DRVNA GALANTERIJA I PILANA
OBRT ZA IZRADU STROJEVA
PAVIN d.o.o.
AGRA d.o.o.


1. STRAŽAPLASTIKA d.d.
Hum na Sutli 123, 49 231 Hum na Sutli
Tel:  +385 49 382 333 , fax:  +385 49 382 300
E-mail:  prodaja@strazaplastika.hr
Web:  www.strazaplastika.hr
Kontakt osoba: Dubravko Belošević
Mob: 098 495 320
Djelatnost: Proizvodimo plastičnu ambalažu (višenamjenske nosiljke, nosiljke za voće i povrće, box palete...)

2. MEĐIMURSKA UDRUGA ZA INTEGRIRANU PROIZVODNJU VOĆA
Kontakt osoba: Tomislav Horvat, dipl.ing.agr.
Mob: 098 303 664
E-mail:  tomislav.horvat.dk@gmail.com

3. HRVATSKA VOĆARSKA ZAJEDNICA
Savska cesta 183, 10 000 Zagreb
Tel.: 01 3691 007, fax: 01 3691 008
Kontakt osoba: g. Banjevčić
Mob: 091 501 3799

4. PINOVA d.o.o.
Čakovec, Bana J. Jelačića 22c
Kontakt osoba: Zoran Lovrek
E-mail:
 pinova@pinova.hr
Web stranica:

www.pinova.hr
www.pinova-meteo.com
www.pinova-doc.com


Nove tehnologije u poljoprivredi.
Asortiman:
Pinova Meteo stanica - agrometeorološka stanica za prikupljanje,obradu i prikazivanje meteoroloških podataka na određenoj lokaciji. Dolazi u paketu s PinovaSoft računalnom aplikacijom i PinovaMobile aplikacijom za mobitel.
PinovaDoc Internet aplikacija - za kompletno vođenje i evidenciju poljoprivredne proizvodnje.
Pinova Irrigation - program za bežično i automatsko određivanje početka, obroka i rokova navodnjavanja poljoprivrednih kultura.
Ostala oprema i mjerni instrumenti za poljoprivredu


5. VOĆARSKO VINOGRADSKA ZADRUGA FLORINA
Štefanje 94, 43 246 Štefanje
Tel: 00385 99 546 02 30
fax: 00385 1 301 13 20
E-mail:  info@florina.hr
Web:  www.florina.hr
OIB: 80654451987
Žiro-račun: Erstebank 2402006-1100430561
Djelatnost: Voćarstvo, protugradne mreže, navodnjavanje
Kontakt osoba: Maja  Ledinski
Izlošci:  Oprema za protugradnu zaštitu, navodnjavanje, plasteničke i mulč folije, , lovac i alarm mraza
Zastupnik za: CARRETTA-TESSITURA -ITALIJA,  EURODRIP-GRČKA, DAIOS- GRČKA

                      
6. AGROMEĐIMURJE d.d.
Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec
Tel.: 040 390 825, fax: 040 390 824
Djelatnost: Poljoprivredna proizvodnja
Kontakt osoba: g. Frančić, mob: 099 215 19 51
E-mail:  agromedjimurje@ck.htnet.hr


7. AGRIKO-TRADE d.o.o.
Industrijska zona bb, 40 323 Prelog
Tel.: 040 646 155
Djelatnost: Sustavi za navodnjavanje
Konakt osoba: Mladen Matijačić, mob: 098 303 683
E-mail:  agriko@ck.htnet.hr


8.  FRAGARIA d.o.o.
V. Ravnice 2, 10 000 Zagreb
Tel.: 01 2339 729, 01 2395 601
Djelatnost: Proizvodnja sadnica, voća i povrća
Kontakt osoba: Jasmina Goger Peric, mob: 098 452 259
E-mail:  fragaria@fragaria.hr


9. SYGENTA AGRO
Samoborska 147, 10 090 Zagreb
Tel.: 01 3887 670, fax: 01 3887 671
Kontakt osoba: Elizabeta Matahlija mob: 099 308 03 99
E-mail: elizabeta.matahlija@syngenta.com
Web:  www.syngenta.com


10. AM AGRO d.o.o.
Jelengradska 12, 31 208 Petrijevci
Kontakt osoba: Stjepan Kanižaj, mob: 098 387 012
E-mail:  stjepan-kanizaj@agrimatco-eu.com
Web:  www.am-agro.com
Djelatnost: zaštita, sjeme


11. MGN d.o.o.
Kumičićeva 78, 42 000 Varaždin
Tel.: 042 232 555, fax: 042 232 048
Djelatnost: Navodnjavanje
Kontakt osoba: dir. Miro Novak, mob: 091 232 55 59
E-mail:  mgn1@vz.t-com.hr
Web:  www.mgn.hr


12. KUDEC VOĆARSTVO I PROTUGRADNE MREŽE
Palih Boraca 1, Hodošan, 40320 Donji Kraljevec
Tel./fax: 040 679 591
Djelatnost: Sistemi za zaštitu od tuče, voćarska proizvodnja i oprema za voćarstvo
Kontakt osoba: Ivan Kudec, mob: 098 312 215
E-mail:  kudecivan@hotmail.com


13. GOSPODARSKA ŠKOLA
Vladimira Nazora 38, 40 000 Čakovec
Tel.: 040 395 302
Kontakt osoba: Ravnateljica Sabrina Blajda, mob: 099 6312 89


14. GRAD PRELOG
Sjedište gradske uprave: Glavna 35, 40323 Prelog
web: www.prelog.hr
Tel.: 040/645-301 Fax.: 040/638-691

Prelog, administrativno i gospodarsko središte donjeg dijela Međimurja, grad uz rijeku Dravu, drugi po veličini grad u najsjevernijoj hrvatskoj županiji, Zajedno s  gospodarskom zonom u Donjem Kraljevcu tvori gospodarski bazen te čini gospodarski oslonac donjeg Međimurja.
Na oko 6.364 hektara površine, smješten je istočno od autoceste Goričan
Zagreb. Uz sam Prelog, Grad čine i naselja Otok, Čehovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Čukovec s ukupno oko 7.840 stanovnika, a prosječna gustoća naseljenosti je 123 stanovnika na km 2.
Prelog je kroz povijest oduvijek bio trgovište i tranzitno pristanište. Prvi pisani spomen Preloga datira u 1264. godinu. Korijeni današnjeg ekonomskog prosperiteta vjerojatno sežu u 13. stoljeće kada su područje Preloga počeli naseljavati hospitesi
kraljevski gosti - koji su imali zadatak razviti obrt i trgovinu. To su uglavnom bili njemački obrtnici kojima možemo zahvaliti na tome što je Prelog u narednim stoljećima bio poznat kao najrazvijenije obrtničko i trgovačko mjesto Međimurja. Prateći europske gospodarske tijekove u 19. stoljeću Prelog dobiva prvu manufakturu za preradu svile te prvu novčarsku instituciju - štedionicu. Današnji gospodarski uzlet Preloga počinje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća s uspostavljanjem i izgradnjom gospodarskih zona.
Osim razvijene industrije na području Grada ljudi se danas uspješno bave i poljoprivredom. Mehanizacija proizvodnje je uvelike razvijena te je time olakšan uzgoj glavnih kultura, pšenice, kukuruza i krumpira.
Plodna zemlja, te male parcelirane zemlje pogodne su za uzgoj povrća, gdje se ljudi sve više okreću ekološkoj proizvodnji.
Na području Grada Preloga, voćarstvo kao grana poljoprivrede uzima veliki mah, što nam govori podatak da je cca 200 ha zemljišta zasađeno voćnjacima.POPIS IZLAGAČA NA ŠTANDU GRADA PRELOGA:

1.       TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PRELOGA
Glavna 35, 40323 Prelog
E-mail: tz@prelog.hr

2.
      OBITELJSKO GOSPODARSTVO MIKEC VLADO
Djelatnost: proizvodnja jabuka
vl. Vlado Mikec
Hemuševec
Trg Male Gospe 9
Mob: 091/3172150

3.
      OBITELJSKO GOSPODARSTVO MADIĆ EMIL
Djelatnost: proizvodnja jabuka
vl. Emil Madić
Čukovec 66/G
Mob: 098/567310

4.
      OPG NOVAK
Djelatnost: proizvodnja sireva
vl. Petar Novak
Matije Gupca 75
40323 Prelog
mob.: 098 182 1415

5.   OPG PATAFTA
Djelatnost: proizvodnja bućinog ulja
vl. Damir Patafta
Donja 57
40323 Prelog
tel: 040 641 08015. LOKALNA AKCIJSKA GRUPA MURA-DRAVA
    Prelog, Glavna 35
    Predsjednik Udruge: MARIO MOHARIĆ
    Tel: 040 645 301
    E-mail: lag.mura.drava@gmail.com
    Osobe za kontakt: (Ivana Hajdinjak  0915662463 i Ana Tisaj)


Udruga LAG Mura-Drava organizacija je civilnog društva organizirana kao neprofitna udruga utemeljena na načelima LEADER principa koja okuplja građane, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog sektora, gospodarstvenike i druge oblike organiziranja u svrhu promicanja održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave koje su u članstvu Udruge LAG Mura-Drava.
LAG Mura-Drava osnovan je 15. listopada 2012. godine, a obuhvaća 9 jedinica lokalne samouprave na području Međimurske i Koprivničko-križevačke županije: Grad Prelog i Općine Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Orehovica, Sveta Marija i Legrad.

Ciljevi Udruge:
- promicati održivi razvoj cjelokupnog područja LAG-a
- unaprijediti inicijative i interes od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave u članstvu Udruge
- promicati načela europskog aktivnog građanstva

POPIS IZLAGAČA NA ŠTANDU LAG-a


EKOLOŠKA ZADRUGA SABOL,
Međimurske čete 13, 40328 Donja Dubrava
Osoba za kontakt: Josip Sabol
tel: 098 971 5317

OPG ZADRAVEC,
Oporovec 138, 40325 Draškovec
Osoba za kontakt: Jasminka Zadravec
tel: 098 178 2368

SVETOMARSKA ČIPKA,
Sveta Marija
web:
http://www.svetomarska-cipka.hr
Osoba za kontakt: Valentina Horvat Pavčec
email: svetomarskacipka@gmail.com, info@svetomarska-cipka.
hr


16.  PA-VIN d.o.o
V. Holjevca 20
10450 Jastrebarsko
tel: 01/6282-660
fax: 01/6284-592
E-mail:  pavin@pavin
web:  www.pavin.hr
Djelatnost : Trgovina specijalizirana za voćarstvo,vinogradarstvo,vinarstvo i podrumarstvo
Direktor: Željko Pavković


17. AGRO-NIKA d.o.o.
Nova 13, Vukovar
OIB: 48089812086
Žiro-račun: 23400091110419779
Djelatnost: Mikrobiološka gnojiva
Kontakt osoba: Drago Božić, mob: 099 804 0154
E-mail:  agro.nika@hotmail.com


18. ARANEA d.o.o.
K. Frankopana 9a, 32 221 Nuštar
Mob: 098 561 599, fax: 032 388 812
Kontakt osoba: Slaven Bošnjak
E-mail:  slaven.bosnjak@gmail.com
Web:  www.aranea-nustar.hr


19. LUMIKO TRGOVINA d.o.o.
Kneza Mislava 15, 10 000 Zagreb
Kontakt osoba: Luka Vrbanek  098 355 716
E-mail:  luka@lumiko.hr
Djelatnost: Naša tvrtka se bavi zastupanjem tvrtki koje proizvode opremu za voćarstvo, ekskluzivni zastupnici
tvrtki: Kuker,
Palbox, Aweta, Isolcell


20. HAMER d.o.o  
Marije Jurić Zagorke 14
40000 Čakovec
OIB: 66308082006
Zaba HR3323600001101346894
Proizvodno uslužna djelatnost ADAM - proizvodnja, uslužno prešanje i punjenje prirodnih voćnih sokova.
Valenta Morandinija 23, 40000 Šenkovec
T:
+385 40 396100 I F: lt +385 40 396540 I M: + 385 91 3961002
kukihamer@gmail.com


21.SADNA DREVESNICA MALUS D.O.O.
Ribiška ulica 19
9241 Veržej
Slovenija
ID za DDV:  SI49126849
www.malus.si
email:
info@malus.si
Kontakt osoba: Direktor univ.dipl.ing.agr. Iztok Keuschler,tel.:
+386 41 685 191
- Proizvodnja i prodaja voćnih sadnica /- Pridelava in prodaja sadnih sadik
- Prodaja podloga i cjepova /- Prodaja podlag in cepičev
- Nabava sadnica iz drugih zemalja EU-a / - Nabava sadik iz drugih držav EU
- Detaljna analiza zemlje/- Detailirana analiza tla22. Centar za socijalnu skrb Čakovec
Jakova Gotovca 9
40 000 Čakovec
OIB: 86846610976
Projekt Gastrostart, IPA4.1.2.1.05.01.c16
Projekt „Gastrostart“
Projekt provodi Centar za socijalnu skrb Čakovec u partnerstvu s Osnovnom školom Orehovica i Udrugom za obrazovanje Roma UZOR.
Trajanje projekta je od 30.11.2013. do 29.11.2014. godine.
Ciljevi projekta su promocija socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne pomoći kroz potporu njihovom ulasku na tržište rada te povećanje konkurentnost korisnika i njihova priprema za ulazak na tržište rada kroz obrazovanje i stjecanje novih znanja i vještina za poslove pomoćnog kuhara.
Korisnici projekta su dugotrajno nezaposleni pripadnici romske nacionalne manjene, korisnici socijalne pomoći.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


23. OPG Horvat Velko Katarina
Gornji Kraj 49
40320 Donji Kraljevec
Tel:099 40 10 171, e-mail: kety66@gmail.com
Djelatnost: Proizvodnja voća: jabuka, trešnja, breskva i aronija

PP Mladen Novak
Dravska 21
40323 Prelog
Tel:040  645 288
Kontakt osoba: Petar Novak 099 83 66 306
Djelatnost: Proizvodnja mlijeka i svježeg kravljeg sira


24. HORVAT d.o.o.
Ludbreška bb, 40 320 Donji Kraljevec
Tel.: 040 655 083
Djelatnost: Voćarsko-rasadničarska proizvodnja
Kontakt osoba: Tomislav Horvat dipl.ing., mob: 098 303 664
E-mail:
horvat@horvat.hr


25. OŠ DONJI KRALJEVEC
Čakovečka 7
40320 Donji Kraljevec
Tel: 040 655 137
web: www.skola-donji-kraljevec.hr
Ravnateljica: Sandra Vlahek prof.

OŠ Donji Kraljevec  ove godine obilježava 10 godina samostalnog rada. Od 2009.godine škola nosi  status Međunarodne ekoškole i u dvorištu se vijori Zelena zastava. Školsko dvorište proglašeno je 2011.godine najljepšim u kontinentalnoj Hrvatskoj u natječaju  „Najljepši školski vrtovi“. U školi njegujemo ekovrt u okviru projekta „Međimurski vrčak“ s autohtonim biljkama našeg područja i ljekovitim biljem. Od biljaka u vrtu proizvodimo kreme, sapune, tinkture i čajeve koje predstavljamo na našem tradicionalnom božićno-novogodišnjem sajmu.
Vrt je idejno osmislila učiteljica savjetnica Marija Purić-Hranjec, a u njemu rade svi učenici škole, pomažu nam roditelji i ostali učitelji i stručni suradnici. Velik doprinos daju ekološka i biološka skupina, a posebno su marljivi mali vrtlari i cvjećari pod vodstvom Jasne Balent i Miljenke Vidović Mohl. Prošle godine domar i ostalo pomoćno osoblje škole izradili su pletenu ogradu od ostataka starog „kuružnjaka“.26. RASADNIK PRUD
Put Narone bb, 20 350 Metković
Tel.: 020 690 631, fax: 020 690 633
Djelatnost:  Proizvodnja sadnica
Kontakt osoba: Mate Volarević, mob: 091 587 66 59
E-mail:  rasadnik.prud@du.htnet.hr

27.OG KRANJČEC
Prvomajska 4, Hodošan
40320 Donji Kraljevec
Tel:040 679 035 e-mail: vitrruvi@gmail.com
Kontakt osoba:Kranjčec Miljenko
Djelatnost:Proizvodnja voća i povrća


28. REGINA
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC
Dr. Ivana Novaka 1, 40 000 Čakovec
Tel.: 040 390 177, fax: 040 390 181
Kontakt osoba: Dinko Dolenec, mob: 098 98 303 30
E-mail:  pz-ck@hl.htnet.hr

29. OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Kolodvorska 52a, 40 320 Donji Kraljevec
Tel./fax: 040 655 281, 655 126
E-mail:  opcina@donjikraljevec.hr ,  sandra.percac@gmail.com


30. ABUNDAN d.o.o.
Svetog Miovila 19, Velika Ludina
Djelatnost: Trgovina proizvodnja
Kontakt osoba: Zorislav Kiš
Tel.: 044 692 111, mob: 098 376 134
E-mail:  zorislavkis@abundan.hr


31. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec
UO ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Tel: 040 374 017
Kontakt osoba:
Mr. sc.   Vesna Haluga
E-mail:  vesna.haluga@medjimurska-zupanija.hr
Web:  www.medjimurska-zupanija.hr


POPIS IZLAGAČA NA ŠTANDU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE:

TURISTIČKA ZAJEDNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Boškovića 3, 40 000 Čakovec
web:
http://www.tzm.hr/
Kontakt osoba: Rudi Grula, mob: 098 977 90 24
E-mail:  info@tzm.hr

UDRUGA PČELARA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE AGACIJA
Brezje 11, 40 315 Mursko Središće
Predsjednik: Branko Lipić, Tel: 543-827

UDRUGA PČELARA ČMELA
Glavna 45, 40 326 Sv. Marija
Tel: 040 660 370
Kontakt osoba: Barić Marijan, mob: 095 905 43 13

UDRUGA DUGA PLUS
Društvo za razvoj biološko-dinamičkog gospodarenja
Tina Ujevića 39, 40 000 Čakovec
Tel: 040 384 052, Mob: 098 516 718
Kontakt osoba: Bernarda Orehovec

UDRUGA ZA ZAŠTITU MEĐIMURSKIH AUTOHTONIH PROIZVODA
Predsjednik: Zoran Štefulj, «Čakovečki mlinovi»,
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec
Mob: 098/242-425

EKOLOŠKA UDRUGA DUGA
A.Schulteissa 19, 40 000 Čakovec
Mob: 098 971 53 17
Djelatnost: Društvo za biološko-dinamičko gospodarenje
Kontakt osoba: Josip Sabol
E-mail: udruga.duga@gmail.com

7.  DRUŠTVO VINOGRADARA I VINARA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE HORTUS CROATIAE
Udruga vinara i vinogradara Međimurske županije „Hortus Croatiae“
Dragoslavec 81, 40311 Lopatinec               
Predsjednik: Dvanajšćak Zdravko, Mob: 098/723-168
Tajnik:
Josip Mikec,  Tel: 851 325, Mob: 098 646 273


OPG Dominić
Bojan Dominić
Prvomajska 58, 40324 Goričan
mob 098 463583, tel  040 601586
fax  040 601506,
opgdominic@gmail.com


9.  OPG ŠKVORC
Dr. Franje Debana 33, Vratišinec
Kontakt osoba: Lucija Škvorc
Tel: 040 866 988, mob: 099 274 56 55

10. OPG Mirjana Biber
Bućino ulje
Glavna 24, 40317 Podturen
 040/847-075; 098/1371-592

11.OPG IRA BRANILOVIĆ
Mažuraničeva 30, 40000 Čakovec
Tel: 098 241 848,
e-mail:za.dobar.san@gmail.com

12. OPG REŽEK ROBERT
Donja 37,Cirkovljan   
Matični broj OPG-221464
Upisnik trgovaca voćem i povrćem-10375
U sustavu ekološke proizvodnje"Hrvatske šume" od 21.8.2013. druga  godina prijelaznog razdoblja
32. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Trg Ante Starčevića 2, HR-31 000 OSIJEK
Kontakt telefon:   +385 (0)31 221 501
Fax:   +385 (0)31 203 191
Web:  
http://www.obz.hr/


33.POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
Južno predgrađe 17, HR-31 103 OSIJEK
Djelatnost: znanstveno istraživačka
Odjel za voćarstvo  
VOĆNI RASADNIK

Kontakt osobe: Krunoslav Dugalić, dipl.ing., Kristina Zdunić, dipl.oec.
Kontakt telefon:   +385 (0)31 273 400 ,   +385 (0)99 73 68 592
Fax:   +385 (0)31 273 177
E-mail:   krunoslav.dugalic@poljinos.h r ,   kristina.zdunic@poljinos.hr
Web:   www.poljinos.hr   


34. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Nemčićeva 5, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 658 111, fax: 048 622 584
E-mail:  
Web: www.kckzz.hr


POPIS IZLAGAČA NA ŠTANDU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

„TEPKA“  Proizvodnja voćnih rakija i likera, vl. Đorđević Boris,
Koprivnica, Trg T. Bardeka 5

Tel: 048/642-124

OG BLAŽ PANDUR
Kozarevac, Ljudevita Gaja 15
Tel: 048/895-090

BIO PARTNER d.o.o.
Koprivnica,  Frana Galovića  26c
Tel: 048/221-128, fax: 048/221-129

OPG DAMIR MARKOV
Đurđevac, Ljudevita Gaja 18
Tel:091/3066-321, e-mail: dmark16@gmail.com


OPG HORVATIĆ ZDENKA
Cvetkovec, Koprivnička 9
Mob: 099/576-9228


S.K.I.M.T. d.o.o.
Križevci, Zagorska 8
Tel.: 048/ 682-071, fax.: 048/271-544, mob.: 098/248-541
E-mail: info@skimt.hr

„JARA“ vl. Davor Miklošić
Novigrad Podravski, Gajeva 2
Tel: 048/832-016

OPG PLATUŽIĆ

KriževcI, Gračina 10
Tel/fax: 048/693-109, mob: 091/502-6455

MULTI NATURA j.d.o.o.
Peteranec, Frana Galovića 3
Mob: 099/652-7341, fax: 048/636-098

OPG LASIĆ IVAN
Carevdar, Carevdar 35
Tel:048/691-123


OPG IVAN SMILJANIĆ
Koprivnica, Peteranska cesta 64
Tel: 048/647-34435. ZAGREBAČKI VOĆNJACI PZ
Rakitovec 244 b
10419 Vukovina
OIB:77893957751
Kontakt osoba: Hrvoje Bunjevac :
098 91 76 957, hrvoje.bunjevac@zg.t-com.hr
                                                              
VANJSKI IZLOŽBENI PROSTOR

1. SANDUKAR DRVNA GALANTERIJA I PILANA
vl. Miljenko Benjak
V. Bakarica 12, Totovec, 40 000 Čakovec
Tel.: 040 382 088, fax: 040 382 497
Djelatnost: proizvodnja ambalaže
Kontakt osoba: Miljenko Benjak
E-mail:  sandukar.benjak@gmail.com


2. OBRT ZA IZRADU STROJEVA
Vl. Damir Kerman
Sv. Urban 16, 40321 Štrigova
Tel: 040 830 360
Web:  www.izrada-strojeva.com


3. AGRA  d.o.o.
Dr. Ivana Novaka 1, 40 000 Čakovec
Tel:  
040 391 101
Fax: 040 391 636
Kontakt osoba: Zlatko Haček dipl.ing.polj.
E-mail:
zlatko@agra.hr
Web:
www.agra.hr

IZLAŽEMO:
-   PLUK-O-TRAK- samohodni stroj za berbu  jabuka - proizvodnja Munckhof, Nizozemska
-  DARWIN - nošeni uređaj za mehaničko prorjeđivanje plodova - proizvodnja  Fruit Tec, Njemačka
-  UNIVERSAL- COMBI - uređaj za mehaničko suzbijanje korova u redu - proizvodnja AGROFER,  Italia
-  AGROFER - Nož za podrezivanje  korijena, Italija


tumblr analytics
Back to content | Back to main menu