Rudolf Steiner - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Rudolf Steiner

USTANOVE > CENTAR DR. RUDOLF STEINER

RUDOLF STEINER

U Donjem Kraljevcu rođen je jedan od najvećih vizionara dvadesetog stoljeća - RUDOLF STEINER

video

Njegovo ime nosi 800 škola širom svijeta i za života je napisao 400 knjiga, stvorio je novu pedagogiju, osmislio pravedniju društvenu organi-zaciju, biodinamièku poljoprivredu i predvidio pojavu kravljeg ludila i medijsku manipulaciju


27. veljaèe 1861. godine u Donjem Kraljevcu roðen je Rudolf Steiner. Realnu gimnaziju je završio u Beèkom Novom Mjestu, a studij prirodnih znanosti u Beèu.
Utemeljitelj je Goetheovog instituta, osnivaè antropozofije (nauke o ljudskoj mudrosti), filozof i književnik.
Tražeæi izlaz iz zabluda modernog èovjeka, dr. Steiner nas upuæuje na radikalno mijenjanje svog odnosa prema prirodi i prema sebi samome.
Steinerovo uèenje o djetetu i odgoju danas se primjenjuje u više od 800 "Valdorfskih" škola širom svijeta, mnoštvu vrtiæa i ima sve više sljedbenika, Dr. Rudolf Steiner umro je 30. ožujka 1925. u Dornchu u Švicarskoj.
 
tumblr analytics
Back to content | Back to main menu