Glavni meni

web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži

Na vsebino strani

Sjednica - 17.10.2010.

VMO D.Kraljevec


ZAPISNIK
sa šeste sjednice VMO D.Kraljevec održane dana 17.11.2010 sa početkom u 18,00 sati u prostorijama općine D.Kraljevec.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red

1.Rebalans proračuna za 2010.god.
2.Dom kulture – dinamika radova,
3.Proračun za 2011.god.
4.Ostala pitanja

Dnevni red je prihvačen jednoglasno.

Na sjednici MO su prisutni:Horvat Anđelko,Blažeka Mladen,Strahija Tomica,Glad Dragutin,Taradi Mladen.
Izostali su:Percač Sandra,Horvat Đuro,Pintar Kristina, Sadiković Mladen.
Sjednici MO nazočio je i načelnik općine g. Horvat Zlatko.

1. Rebalans proračuna za 2010. god.

Za 2010.god.
Ostvareni prihodi do 08.11.2010. 297,416,60
Ostvareni rashodido 08.11.2010. 178,164,59
SALDO 1-2 119,252,01
Donos iz prošle godine 2009. 85,846,05
UKUPNO 205,098,06

Od toga iznosa planirano je za dom kulture 150,000,00
Dotacija DVD D. Kraljevec 50,000,00


2.Dom kulture

Izvješće o radovima na domu kulture podnio je gosp. Horvat Anđelko.Krov je završen promjenjene su letve nekoliko pari roženica,podaskano,prekriveno zaštitnom folijom i pokriveno novim crijepom.Unutarnji radovi idu po planu i sve će biti napravljeno u predviđenom roku.Svi radovi iz financijske situacije biti će izvršeni ,još treba napraviti stolariju vanjsku, pregradne zidove,elektro
instalacije,fino žbukanje.
Za iduču godinu kroz javnu nabavu adaptirati i preostali dio doma kulture za što će biti potrebno oko 1 500,000,00 kuna.
Načelnik Horvat: za ulicu Gornji kraj je proveden natječaj posao je dobila firma Tegra d.d.
Za ovu godinu predviđeni su grubi radovi postavljanje rubnika i pješačke staze a sljedeće asfaltiranje.
Nerazvrstane ceste treba kandidatirati prema ministarstvim i raznim fondovima
Za pročistač kanalizacije bude raspisan novi natječaj.

3. Proračun za 2011 god.
čekivani prihodi 470,000,00 kndoprinos 20,000,00knnaknada 350,000,00knšte industrijska zona sjever 100,000,00knproračuna MO D.Kraljevec za 2011godinu 470,000,00kn
donosi odluku da se prodaje parcela u industrijskoj zoni sjever za 100,00 kn po čhv uz uvjet da kupac mora u roku od godinu dana prikupiti svu dokumentaciju i započeti gradnju u protivnom mora vratiti parcelu općini po istim uvjetima po kojima je ista kupljena.

čun za 2011godinu

Dom kulture -180,000,00
Adaptacija grobne kuće - 140,000,00
Održavanje cesta i poljskih puteva - 30,000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - 20,000,00
Naknade za rad predstavničkih tijela - 4,000,00
Komunalne usluge čišćenje pranje - 6,000,00
Nepredviđeni rashodi - 4,000,00
Rekreacija i sport
Dotacija NK - 30,000,00
Dotacija stolnoteniski klub - 3,000,00
Dotacija-udruga mažoretkinja - 2,000,00
Dotacija-udruga šport za sve - 2,000,00
Dotacija KK - 10,000,00
Dotacija TK - 2,000,00

Dotacija umirovljenicima - 5,000,00
Dotacija DVD - 20,000,00
Dotacija za kulturu - 10,000,00
Dotacija udruga mladih - 2,000,00


Predsjednik VMO D.Kraljevec - Anđelko Horvat s.r.


Vijesti | VMO D.Kraljevec | OPĆINSKA TIJELA | SJEDNICE | DOKUMENTI | UDRUGE | Rudolf Steiner | Arhiva | Načrt strani

tumblr analytics

Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni