Glavni meni

web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži

Na vsebino strani

ŠRD ŠARAN

UDRUGE

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ŠARAN" PALINOVEC
Održana redovna godišnja skupština


ŠRD "Šaran" Palinovec održalo je u subotu 16.02.2013.g. u domu kulture u Palinovcu svoju REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU.
Skupštini su prisustvovali i gosti iz prijateljskih ŠRD-ova iz : Donjeg Hrašćana,Turčišća i Hodošana te predstavnici Općine Ivan Markati , MO i društava koje djeluju u općini.

U izvješću u radu ŠRD "Šaran" predsjednik
Ivan Čanadi rekao je da je društvo tijekom prošle 2012.g. dovršillo najznačajniji projekt započet 2009.g. a to je dogradnja-proširenje prostora Ribičkog doma novim skladišnim prostorom i sanitarnim čvorom sa instaliranom tekućom vodom,kojim su omogućili svim korisnicima zdravstveno prihvatljiv boravak i korištenje njihovih prostora (sportska i ribička takmičenja,škola u prirodi,zabavni sadržaji i druga druženja,) a taj je objekt svečano otvoren 20.10.2012.g.

U taj objekt uloženo je ogromno napora i volonterskog rada članova društva, posebice prijašnjeg predsjednika g.
Damira Vinkovića a ponajviše sadašnjeg predsjednika Ivana Čanadija kao i ostalih članova UO i drugih članova od kojih se iznimno ističu g.Dragan Vurušić,g.Josip Čemerika,g.Davor Sabol, g.N.Kuhanec i mnogi drugi.

Predsjednik Ivan Čanadi se zahvaljuje na pomoći i suradnji Palinovskim udrugama,posebice Udrugi žena, DVD Palinovec i NK ,,Mladost“Palinovec...."Vrlo dobra suradnja odvija se kroz niz godina i sa OŠ Hodošan,a na dobrobit naše djece,učenika te škole na čemu zahvaljujem ravnatelju g.
I.Bariću.

Bitno je napomenuti da su prigodom dogradnje Ribičkog doma bila potrebna i znatna odnosno povećana novčana sredstva,koja je u pravilu osiguravalo naše društvo samostalno,no novčana su se sredstva osiguravala i u Općinskom proračunu kao i u Mjesnom odboru,no u nedovoljnoj mjeri i iznosima,pogotovo ne u onim iznosima koja su bila predviđena Općinskim proračunom u koji se društvo javljalo svake godine našim kvalitetnim Programom rada.No naše Društvo i na tim novčanim sredstvima poreznih obveznika iz čijih se prihoda puni Općinski proračun,izražava duboku zahvalnost.
Na ovom bi mjestu iskreno zahvalio svim sponzorima i donatorima, a ima ih preko 30 što privatnih osoba,obrtnika i poduzeća,koji se nesebično svojim svekolikim donacijama bitno pomogli dovršenju dogradnji našeg Ribičkog doma,a na čemu smo im posebno zahvalili na dan samog svečanog otvorenja tog objekta..."
Posebno se društvo zahvaljuje sponzorima Novak Ivanu i Zlatku.


ŠRD "Šaran" je u 2012.g. imalo 27 ribolovaca,11 kadeta i 5 članova,odnosno ukupno 43 člana. Članovi su kupnjom ribolovnica i članskih iskaznica prihodovali ukupno 14.730,00 kn a uz druge izvore prihodi su ukupno iznosili 16.534,79 kn koji su se uglavnom koristili za naprijed navedene namjene i troškove utvrđenih Programom rada za 2012.g.

Ekipa ŠRD "Šaran" je sudjelovala na općinskom ribičkom takmičenju povodom Dana Općine Donji Kraljavec koje se održavalo u susjednom Sv.Juraju u Trnju,a samo je Društvo bilo domaćin sportskog-ribolovnog takmičenja OŠ Hodošan dana 31.05.12. u kojem su sudjelovala i djeca iz Slovenije (oko 220 djece).
Upravni odbor Društva donio je u 2012. g. Plan radnih akcija za 1. i 2. polugodište i to na točno određene datume (ukupno 8), no radnih akcija i aktivnosti na dogradnji, održavanju okoliša i sl. bilo je puno više.
U 2012.g. Društvo je putem svoje Komisije za poribljavanje obavilo planirano poribljavanje u suradnji s našim Savezom za koje je zadužen g.
Vladimir Petrov.

Društvo je u 2012.g. imalo redovnu Izvještajnu skupštinu dana 10.03.2012.g. i Izbornu skupštinu dana 26.06.2012.g. na kojoj su izabrani novi članovi Upravnog odbora,Nadzornog odbora i Komisije za poribljavanje, Kao i određene osobe koje su ovlaštene zastupati i predstavljati Društvo.

U 2013.g. ŠRD "Šaran” Palinovec kao udruga građana sukladno svojim osnovnim statutamim djelatnostima i zadaćama raditi će na okupljanju i organiziranju svojih ribolovaca i članova te građana poradi sportsko-rekreativnih aktivnosti kao i zaštite i uređenja okoliša.
U Planu je i nastavak suradnje sa Osnovnom školom poradi pomaganja u realizaciji sportsko- edukativnih sadržaja i sportskih aktivnosti u prirodi i sl.
U ovim aktivnostima pozivaju se na suradnju i druge udruga Palinovca jer se radi o zajedničkom prostoru koji koristi velik broj Palinovčana jer uređen okoliš prostora udruge zapravo zajednički interes svih Palinovčana i drugih građana koji ga koriste.
U planu je organiziranje radnih akcija svojeg članstva na kojim su se obvezno dužni odazvati ribolovci,sukladno Pravilniku Saveza,o čemu konkretni Program sa datumima radnih akcija donosi Upravni odbor.
Datumi radnih akcija javno će biti objavljeni na oglasnoj na ploči Ribičkog doma.

U planu za 2013. godinu predviđeno je poribljavanje sukladno Gospodarskoj osnovi Saveza ŠRD Međimurske županije koji potvrđuje Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva.

Pošto udruga nema takmičarsku ekipu, posebice onu stalnu koja bi se takmičila u službenim i drugim ligama na skupštini je prihvačen zahtjev Upravnog odbora za formiranje takove ekipe koja bi se u ime ŠRD "Šaran" takmičila,a za vođu te ekipe je izabran
Horvat Ivan-Kiki.

Na temelju opisanog Plana rada i aktivnosti na sjednici je usvojen i Financijski plan za 2013.g.koji iznosi 17.000 kn.

- Troškovi održavanja i zaštite okoliša uz nabavu vrtne kosilice :5.000,00 kn
- Radne akcije(najmanje 10 godišnje) : 3.000,00 kn
- Održavanje i sanacija Ribičkog doma:3.000,00 kn
- Troškovi zajedničkih aktivnosti sa OŠ Hodošan i dr.(takmičenja i si.) ... :4.000,00 kn
- Ostali troškovi nužni za uredno obavljanje statutarnih zadaća:2.000.00 kn

Navedeni Finacijski plan podnesen je u zakonskom roku na prihvaćanje Općini D.Kraljevec poradi ugradnje u općinski Proračun za 2013.g.
U cilju realizacije naznačenog Plana rada i aktivnosti u 2013.g.,osim volonterskog rada članova naše udruge kao i očekivane i vrijedne pripomoći drugih građana i udruga Palinovca i šire, naš UO planira osigurati i potrebita novčana sredstva navedenih u naprijed naznačenom Financijskom planu za 20123.g. ovim Finacijskim planom i iz slijedećih izvora svojih prihoda:

-Redovni prihodi ŠRD u 2013.g. (preneseno iz 2012.g.,ribolovnice,članarine,donacije i dr.) oko 15.000,00 kn
- Proračuni lokalne uprave i samouprave (Općina;VMO ) =17.000,00 kn

Ovaj Plan rada i aktivnosti i Financijski plan,kada ga usvoji ova Skupština,izvršiti će UO donošenjem operativnog plana izvršenja sa nositeljima i rokovima izvršenja,sukladno financijskim i kadrovskim mogućnostima.

BISTRO!


Vijesti | VMO D.Kraljevec | OPĆINSKA TIJELA | SJEDNICE | DOKUMENTI | USTANOVE | UDRUGE | Arhiva | Načrt strani

tumblr analytics

Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni