Statut - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Statut

USTANOVE > DJEČJI VRTIĆ FTIČEK

STATUT DJEČJEG VRTIĆA "FTIČEK"Na temelju čl. 53. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93.) i čl. 5. Odluke o osnivanju dječjeg
vrtića «Ftiček» Donji Kraljevec. (od 26.01.1999.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Ftiček» Donji
Kraljevec, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Donji Kraljevec, donosi dana 27. 04.2010.g.
STATUT Dječjeg vrtića «Ftiček» Donji Kraljevec
Temeljem članka 26. Statuta Dječjeg vrtića "Ftiček" Donji Kraljevec od 27.travnja 2010. g. i članka 41.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće
Dječjeg vrtića "Ftiček" Donji Kraljevec na . sjednici održanoj dana godine uz prethodnu
suglasnost Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec donijelo je ODLUKU o izmjena i dopunama
STATUTA DJEČJEG VRTIĆA "Ftiček" Donji Kraljevec
OBRAZLOŽENJE  IZMJENA I DOPUNA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA FTIČEK Donji KraljevecNa temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije»
6/13 i 10/13) i članka 26. Statuta dječjeg vrtića «Ftiček» Donji Kraljevec od 27. travnja 2010.g.,
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 5. sjednici održanoj 16.12.2013. godine, donijelo je
ODLUKU o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec

 
tumblr analytics
Back to content | Back to main menu