MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Općina Donji Kraljevec

Predmet: Raspored dodijeljene žurne pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode po Odluci Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 22. prosinca 2016. godine donijela je “Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine” , KLASA: 022-03/16-04059, URBROJ: 510301-25/14-16-2.

Temeljem točke III. Odluke, Ministarstvo financija će doznačiti sredstva. Pomoć je bespovratna.

Dodjeljuje se odmah oštećenicima, a brigu i odgovornost o dodjeli i namjeni vode gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave.

Ministarstvo financija, odnosno Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda utvrdit će odnose i visinu pomoći u slučaju više prijavljenih oštećenika u jedinicama lokalne samouprave.
Krajnji korisnici su oštećenici koji su pretrpjeli štetu od mraza u travnju 2016. godine.

Temeljem rečenog, a uzimajući u obzir potvrđenu vrijednost prijavljene štete po oštećenicima, raspored pomoći je sljedeći:

Općini Donji Kraljevec dodijeljen je iznos pomoći za štete nastale od mraza u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 932.638,00 kuna. Cjelokupni iznos pomoći pripada oštećenicima navedenim u Tablici rasporeda koja se nalazi u prilogu.
Načelnik je dužan, odmah po prijemu doznačenih sredstava, isplatiti jednokratnu bespovratnu pomoć krajnjim korisnicima.
Općinsko povjerenstvo Izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava dostavit će Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda najkasnije 50 dana od primitka sredstava iz državnog proračuna.
Eventualno neraspoređeni višak sredstava, jedinica lokalne samouprave dužna je doznačiti na račun Ministarstva financija do 31. ožujka 2017. godine.

Dokument: Odluka o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine