Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Komisije za provođenje natječaja za prodaju nekretnina

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za procjena nekretnina

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za kulturu

Dokument: Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Donji Kraljevec 2017

Dokument: Odluka o povratu sredstava

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Komisije za popis imovine

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za odabir prijedloga javnih priznanja

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća

Dokument: Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za sport

Dokument: Odluka o određivanju potpisnika financijskih dokumenata Općine Donji Kraljevec