Dokument: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA davanja koncesija u 2017.godini

Dokument: Odluka o početnoj godišnjoj naknadi za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: Odluka O OSNIVANJU I IMENOVANJU SAVJETA ZA POTROŠAČE OPĆINE DONJI KRALJEVEC