Dokument: JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o popisu pravnih osoba i ustanova od posebnog interesa za Općinu Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o prekoračenju po poslovnom računu