Temeljem članka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Općina Donji Kraljevec
ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima
(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1.HORTUS d.o.o., Ludbreška 78, Donji Kraljevec, OIB:88861892304 (godina osnivanja 2013.)
2.HORVAT d.o.o., Ludbreška bb, Donji Kraljevec, OIB:84751919984 (godina osnivanja 1992.)