Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljeve (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/13. i 10/13.) i članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/17.), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 6. sjednici održanoj dana 08.02.2018. godine, donosi

 

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA
SAVJETA MLADIH OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Članak 1.

Ovom Odlukom o izboru članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu Odluka) biraju se članovi Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec.

 

Članak 2.

U Savjet mladih Općine Donji Kraljevec biraju se:

 1. JURAJ BELOVARI, Donji Kraljevec, (Košarkaški klub Donji Kraljevec)
  – zamjenik Mihael Ružić, Donji Kraljevec
 2. IVAN BOROVIĆ, Donji Pustakovec (Hrvatska demokratska zajednica)
  – zamjenica Ivana Bergovec, Hodošan
 3. LUKA HABUŠ, Donji Kraljevec (Puhački orkestar Općine Donji Kraljevec)
  – zamjenica Diana Cvek, Donji Kraljevec
 4. IVAN BLAŽEKA, Donji Kraljevec (Hrvatska seljačka stranka)
  – zamjenik Daniel Čonka, Donji Pustakovec
 5. SANDRO SADIKOVIĆ, Donji Kraljevec (Socijaldemokratska partija)
  – zamjenica Laura Balog, Donji Kraljevec

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

Klasa:021-05/17-01/53
Ur.br:2109-06-18-08
D. Kraljevec, 08.02.2018.

PREDSJEDNIK
Zoran Strahija