Dokument: Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera za 2017. godinu

Dokument: Odluka o javnim priznanjima Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka kojom se ovlašćuje načelnik Općine Donji Kraljevec za provođenje postupka zamjene nekretnina

Dokument: Odluka O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: Odluka o plaći općinskog načelnika

Dokument: Odluka o visini osnovice za obračun plaća djelatnicima dječjeg vrtića „Ftiček“

Dokument: Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Centra dr. Rudolfa Steinera