lanovi Zaštitarsko-ekološke udruge Prode su u suradnji sa poduzećem „Tegra“ d.o.o.uredili prilazni put do kućice u ulici Braće Radića u Hodošanu u dužini od oko 200 metara, na način da je isti navožen sa frezanim asfaltom, te je na isti način uređeno i parkiralište.

Navedeni radovi izvedeni su uz donaciju poduzeća „Tegra“ d.o.o. iz Čakovca, koji su nam donirali i dovezli frezani asfalt, te su sa svojim strojevima isto poravnali i povaljali. Izvedeni radovi cijene se na 2.800,00 kuna, a što je ujedno i donacija poduzeća „Tegra“ d.o.o. Istom prilikom zahvaljujemo se na njihovoj pomoći i donaciji.

Predsjednik Udruge: Kristian Vuk