Temeljem članka 9. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 15/17) općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 01.06.2018. godine donosi ODLUKU o početku postupaka jednostavne nabave -Postava semafora i mjerača brzine na području Općine Donji Kraljevec

Naziv predmeta nabave: Postava semafora i mjerača brzine na području Općine Donji Kraljevec

Procijenjena vrijednosti nabave: 360.000,00 kuna

Dokument: Odluka o postavi semafora i mjerača brzine na području općine DK

Dokument: POZIV ZA NABAVU

Dokument: 3.00 PROJEKTIRANA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Dokument: 3.00 SITUACIJA PROJEKTIRANE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Dokument: Troškovnik – postava semafora i mjerača brzine Donji Kraljevec