ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13. i 78/15), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/17), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 15.09. 2017. godine donosi ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/02 i 9/14)

odluka za stratešku procjenu utjecaja na okoliš