NAZIV: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

KORISNIK: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA ZA OPĆINU DONJI KRALJEVEC: 481.814,70 kuna
15 % SUFINANCIRA OPĆINA DONJI KRALJEVEC: 72.272,21 kuna

NAZIV POZIVA: POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PROJEKT NABAVE SPREMNIKA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA