NAZIV: PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJIH VRTIĆA DV FTIČEK

KORISNIK: OPĆINA DONJI KRALJEVEC

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 293.256,00 kuna

NAZIV POZIVA: POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH NA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA U 2018. GODINI