Dokument: Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

Dokument: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o mjerama za sprječavanjem nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta „Sportski trg s pratećim sadržajima“ na natječaj Program ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1. na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna za 2016.godinu u Općini Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu projekta "Rekonstrukcija i opremanje DVD-a Palinovec“ na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1. u svrhu Centra za obuku mladeži Vatrogasne zajednice Općine Donji Kraljevec-Goričan