Smanjimo količinu komaraca u našoj okolini

KOMARCI

Stanište neophodno za razvoj komaraca je voda, stoga je najbolji način u borbi protiv komaraca uklanjanje svih izvora vode koji im omogućavaju razvoj.
U Hrvatskoj je do sada otkrivena 51 vrsta komaraca. Azijski tigrasti komarac – Aedes albopictus nova je vrsta na području Hrvatske.

Značajna je kao potencijalni prijenosnik zaraznih bolesti i kao napasnik ( molestant ). Vrsta se svijetom proširila najčešće trgovinom i transportom starih guma u koje komarac polaže jajašca.

VAŽNO JE SUDJELOVANJE SVAKOG POJEDINCA U SVRHU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KOMARACA.

Letak-komarci (pdf letak)

8 JEDNOSTAVNIH NAČINA ZA SMANJENJE BROJA KOMARACA

U razdoblju od travnja do listopada potrebno je provoditi slijedeće:

1.U kućanstvima redovito (najmanje tjedno) isprazniti i očistiti spremnike za vodu, posude za zalijevanje, pojilice za životinje i slične posude koje zadržavaju vodu (posude za cvijeće, gume).
Spremnike za vodu zaštititi poklopcima, gustim mrežama ili folijama. Spremnike držati otvorene samo kada se koriste.

2.Redovito uklanjati otpad (limenke, gume, bačve i ruge vrste krupnog otpada).

3.Vlasnici vulkanizerskih radionica i skladišta guma na otvorenome trebaju voditi računa o slijedećem:
a) Prazniti vodu iz guma, složiti gume u oblik piramide i zaštititi ih nepropusnom folijom;
b) Ukloniti gume koje se ne koriste;
c) Provoditi dezinsekciju nepokrivenih guma svakih 15 dana.

4.Sprječavati dugotrajno zadržavanje vode u spremnicima, žljebovima i ostalim potencijalnim leglima komaraca na gradilištima.

5.Održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (sustav pitke vode, sustav voda za grijanje i hlađenje, krovni oluci, kanalizacija) kako se voda ne bi duže zadržavala.

6.Održavati zelene površine, vrtove, balkone i terase uredne i čiste.

7.Fontane i jezera na javnim površinama tretirati biološkim insekticidima svakih 15 dana ili ih prazniti jednom mjesečno, potpuno ih očistiti, isušiti te ostaviti oko 12 sati prazne prije nalijevanja nove vode.

8.Postavljati najlonske folije (tende i cerade) na adekvatan način kako bi se onemogućilo zadržavanje vode na istim.

AKTIVNO SE UKLJUČITE U BORBU PROTIV KOMARACA!

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Ivana Gorana Kovačića 1e 40000 ČAKOVEC

TEL. 040-310-337, FAX 040-310-338 ekologija@ zzjz-ck.hr

Izvor podataka: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

prilozi:

K3_Plakat-komarci_B2 (pdf)

Letak-komarci  (pdf)