Na temelju Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, načelnik Općine Donji Kraljevec raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja za 2018./2019.g.

Općina Donji Kraljevec dodjeljuje 10 (deset) stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička (trogodišnja) zanimanja za školsku godinu 2018/19 koji imaju prebivalište na području Općine Donji Kraljevec.

Dokumenti za sudjelovanje na natječaju:

– ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj
– preslika osobne iskaznice roditelja i studenta
– potvrdu škole o statusu redovitog učenika
– svjedodžbe o uspjehu u  8. razredu osnovne škole (učenici 1. razreda)
– svjedodžbu ili potvrdu škole o uspjehu u prethodnom razredu (učenici 2. i 3. razreda)
– dokument o postignutim rezultatima na stručnim natjecanjima
– izjavu roditelja da učenik ne prima stipendiju po drugoj osnovi
– uvjerenje o dohocima članova zajedničkog domaćinstva (Preslika rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na dohodak za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama
– roditelji koji su Hrvatski branitelji potvrdu Ureda za obranu da su kao branitelji u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana.
– potvrda o podmirenim obavezama prema Općini D. Kraljevec.

Stipendija dodijeljena po ovom natječaju iznosi 300,00 kuna mjesečno.

Obrasci i izjave prijave podižu se u Općini Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52D ili na www.donjikraljevec.hr .

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na web stranicama.

Načelnik Općine Donji Kraljevec
Miljenko Horvat

prilozi:

natjecaj stipendija 2018 (word)

obrazac učenička stipendija (word)