Select Page

OBAVIJEST: Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

OBAVIJEST: Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Upute za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Donji Kraljevec

Dosadašnjim korisnicima na njihov zahtjev (čl. 57. st.1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu)

Fizičke i pravne osobe dosadašnji korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima su istekli ugovori o zakupu za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i koji su u mirnom posjedu istog mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju na rok od 2 godine odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili zakupu zajedničkih pašnjaka, odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivredmo zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18).

-Obrazac:
Zahtjev za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec (čl.57. st. ZPZ)

Zahtjev-za-privremeno-korištenje-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-Republike-Hrvatske-na-području-Općine Donji Kraljevec

-Obrazac:
Zahtjev za izdavanje potvrde Općine Donji Kraljevec

Zahtjev-za-izdavanje-Potvrde-Općina-Donji Kraljevec

-Obrazac:
Izjava-Općina Donji Kraljevec

izjava

Napomena: obrasci se mogu podignuti ma www.donjikraljevec.hr i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec u radnom vremenu od 7,00-15,00 sati.

prilog:

OBAVIJEST

Općina Donji Kraljevec sufinancira Međimurski info centar potrošača

Aktivni EU Projekti

Projekt "Snažno zaželi - faza II"

Snažno zaželi i ostvari - Faza II - logo

Projekt „Snažno zaželi“, UP.02.1.1.13.0475 - faza II u skladu je s Europskim i nacionalnim preporukama o unaprijeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. Projekt provodi Udruga „Sport za sve“ Općine Donji Kraljevec u trajanju od 15 mjeseci, a zaposleno je 10 žena koje su preuzele brigu za starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju te im pomažu u svakodnevnim aktivnostima.

Nositelj projekta:
USR „SPORT ZA SVE“ OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Partneri projekta:
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNI URED ČAKOVEC
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PRELOG

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
900.480,00 kn (projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije)
Trajanje projekta:
15 mjeseci (28.06.2021. do 28.09.2022.)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Energetska obnova zgrade javne namjene
„NK Kraljevčan“


Cilj projekta:
Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama

Naziv korisnika:
Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec

Ukupna vrijednost projekta:
1.408.805,09 kuna

EU sufinanciranje projekta:
689.930,09 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
21.03.2019. – 21.03.2021.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Rekonstrukcija Doma kulture Hodošan


OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Rekonstrukcija Doma kulture Hodošan
Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“
u okviru Mjere 19 „LEADER-CLLD“

LAG Mura-Drava

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Skip to content