REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
NAČELNIK
KLASA:022-05/14-01/13
URBROJ:2109-06-18-02

D.Kraljevec, 14.11.2018.

 

Temeljem nadležnosti iz članka  46. Statuta Općine Donji Kraljevec  („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13, 10/13 i 2/18),  utvrđenih intenziteta rizika u Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Donji Kraljevec, te stanja u sustavu CZ Općine, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

 

I.

o prestanku važenja Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Donji Kraljevec ( Klasa:22-05/14-01/13; UTBROJ: 2109-06-14-01, od 10.03.2014.godine) donijete po tada važećim propisima.

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Miljenko Horvat