OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Jedinstveni upravni odjel
Poljokomunalno redarstvo

KLASA:363-04/18-01/62
UR.BROJ:2109-06-18-01
D.Kraljevec, 20.11.2018.g.

Predmet: Obavijest Komunalnog redarstva Općine Donji Kraljevec
– Uklanjanje snijega i leda

Sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Donji Kraljevec ( Sl.gl. 8/16) čl.26. , Komunalno redarstvo obavještava sve fizičke i pravne osobe sa području Općine :

-za vrijeme zimskih mjeseci i posebnih uvjeta ,sva kućanstva ,kiosci, ugostiteljske radnje , trgovine ,pravne i fizičke osobe kao i javne ustanove moraju pristupiti čišćenju snijega i leda ispred svojih ulaza i nogostupa duž cijele širine objekta, odnosno dvorišta .

Stanari zgrada koje imaju više stanova ,dužni su načiniti raspored čišćenja snijega i leda i javno ga izložiti na vidnom mjestu u zgradi.

Na klizanje snijega i leda s krovova dužni su vlasnici objekta oznakama upozoriti pješake na opasnost .

Općina Donji Kraljevec
Poljokomunalni redar:Robert Balent

 

prilog:

obavijest snijeg