Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13, 2/18) i Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA:  022-05/17-01/11, URBROJ: 2109-06-17-01, od 10.04.2017., Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 12. sjednici  održanoj  dana 21.11.2018.donosi:

 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

  1. Naručitelj: OPĆINA DONJI KRALJEVEC, Kolodvorska 52D, OIB:51571293140

 

  1. Predmet nabave:

ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

II.Naziv ponuditelja kojima je upućen poziv za dostavu ponude:

 

1.Autoprijevoznik Mario Mesarić, A.Šenoe 34, Donji Kraljevec

2.Autoprijevoznik Zlatko Pavlic, Donja 25, Goričan

3.Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec

 

III. naziv ponuditelja koji su dostavili ponude

 

1.Autoprijevoznik Mario Mesarić, A.Šenoe 34, Donji Kraljevec

2.Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec

 

Autoprijevoznik Zlatko Pavlic, Donja 25, Goričan, dostavio je pismeno očitovanje da nije u mogućnosti dostaviti ponudu za  predmetne radove.

 

  1. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana:

Autoprijevoznik Mario Mesarić, A.Šenoe 34, Donji Kraljevec

 

 

Prilog ovoj odluci je Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i analitički prikaz

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

 

KLASA: 021-05/18-01/25

URBROJ: 2109-06-18-01

D.Kraljevec, 21.11.2018. godine

 

 

Predsjednik općinskog vijeća

Zoran Strahija