Na temelju Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata, načelnik Općine Donji Kraljevec raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2018./2019.GODINU
REDOVNIM STUDENTIMA NA PREDDIPLOMSKIM, STRUČNIM,
INTEGRIRANIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

Općina Donji Kraljevec dodjeljuje 20 (dvadeset) stipendija studentima za akademsku 2018./2019.godinu redovnim studentima na preddiplomskim, stručnim, integriranim i diplomskim studijima koji imaju prebivalište na području Općine Donji Kraljevec.

Dokumenti za sudjelovanje na natječaju:

– ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj
– potvrda o redovnom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe,
– preslika osobne iskaznice roditelja i studenta
– preslika svjedodžbe I., II., III. i IV. razreda srednje škole i svjedodžba završnog ispita (za studente prve godine studija), odnosno potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena,
– potvrda o podmirenim obavezama prema Općini D. Kraljevec,
– uvjerenje o dohocima članova zajedničkog domaćinstva:

Preslika rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na dohodak za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama,
potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
potvrdu o mirovini,
potvrda o upisu na fakultet za članove koji redovito studiraju,

– roditelji koji su Hrvatski branitelji potvrdu Ureda za obranu da su kao branitelji u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana.

Stipendija dodijeljena po ovom natječaju iznosi 700,00 kuna mjesečno.
Obrasci prijave podižu se u Općini Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52D ili na www.donjikraljevec.hr .

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u lokalnom listu «Međimurje»

Načelnik Općine Donji Kraljevec

 

Prijava za natjecaj – obrazac