Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 03.12.2018. donosi slijedeći

 

 

ZAKLJUČAK

 

 

I.

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2019. godinu, upućuje Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

 

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA:022-05/18-01/27
URBROJ:2109-06-18-01
D.Kraljevec,03.12.2018.

 

 

Načelnik

Miljenko Horvat