ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE ISPORUKE USLUGE UKOPA