REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Klasa:021-05/19-01/1
Ur.broj:2109-06-19-01
D. Kraljevec, 18.01.2019.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za

ČETVRTAK, 24. siječanj 2019.g. s početkom u 19,00 sati

u prostorijama Centra dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu, Prvomajska 4.
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja
smještaja u turizmu na području Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/,
2. Prijedlog odluke o ugovaranju dobavljačnog faktoringa sa Erste bankom /materijal u
prilogu/,
3. Rad i poslovanje Centra dr. Rudolfa Steinera /izvjestiteljica Dijana Posavec, ravnateljica
Centra/
4. Ostala pitanja prijedlozi i informacije.

Predsjednik OV
Zoran Strahija, v.r.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

 

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) ravnateljicu Centra dr. Rudolfa Steinera, gđu. Dijanu Posavec,
d) predsjednika Savjeta mladih, gosp. Juricu Belovari
e) predstavnike sredstava javnog priopćavanja

 

Prilozi: