Dokument: Odluka o ugovaranju dobavljačnog faktoringa sa Erste bankom

Dokument: Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Donji Kraljevec