Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2018. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Općine Donji Kraljevec, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Potpisan i pečatiran obrazac dostavlja se na Općinu Donji Kraljevec najkasnije do 31.01.2019.

Obrazac je dostupan http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje