Zbor građana koji će se održati dana 24.02.2019.g. u Velikoj vijećnici Općine DK s početkom u 14:00 h

190224 – POZIV Zbor građana DK