OBAVIJEST- VIII izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec