Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda pod pokroviteljstvom  Općine Donji Kraljevec i u organizaciji Zaštitarsko-ekološke udruge „PRODE“ iz Hodošana, te pod nadzorom poljo-komunalnog redara općine, dana 23.03.2019. godine održana je akcija „Zelena čistka 2019.“. Akcija se provodila u svim naseljima općine Donji Kraljevec, te na jednom djelu područja općine Domašinec. U akciju su se uključile Udruge iz Hodošana, ZEU Prode Hodošan, NK Hodošan, Udruga žena Hodošan, DVD Hodošan, LD Fazan Hodošan, SRD Trnava Hodošan, učenici OŠ Hodošan i ostali mještani Hodošana i ostalih mjesta u općini Donji Kraljevec, što je činilo do sada rekordan broj sudionika u akciji. Za vrijeme provođenja akcije od otpada su se očistila područja uz ceste prema Hodošanu, područje od nadvožnjaka preko auto ceste kod Turčišća prema Donjem Hraščanu i dio područja „Murščak“ do „Stare Mure“ nedaleko graničnog prijelaza Goičan, gdje su se od smeća očistili šumski predjeli i jedan manji dio starog toka rijeke Mure. Istom prilikom prikupljeno je 7 prikolica raznog otpada, koji su nakon akcije preuzeli djelatnici komunalnog poduzeća PRE-KOM iz Preloga, te ga deponirali na deponij za odlaganje smeća. Prilikom provođenja akcije od strane učesnika akcije pronađena je razna  ambalaža od herbicida, ostaci vreća od umjetnog gnojiva što je djelo nesavjesnih poljoprivrednika. Također je u korito stare Mure nedaleko GP Goričana odbačena velika količina raznog otpada koji prema računima i ostalim dokazima potječe iz jednog ugostiteljskog objekta u Nedelišću, te će se dokazi proslijediti vodopravnoj inspektorici, radi poduzimanja mjera i radnji iz njezine nadležnosti. Nakon provedene akcije, za sve sudionike organiziran je domjenak i kraće druženje uz gulaš i roštilj.

U sklopu akcije i u suradnji sa socijalnom zadrugom HUMANA NOVA, u Hodošanu kod prostorija ZEU Prode  prikupljao se tekstilni materijal od građana, kojom prilikom se prikupilo 900 kg razne tekstilne robe.       .

Zato upozoravamo i molimo sve mješane koji borave i prolaze po području općine Donji Kraljevec, kao i oni koji migriraju tim područjem da ne bacaju otpad u prirodi,   jer tim svojim činom ugrožavaju životinje, prirodu i sve ljude koji tu žive.

Zahvaljujemo se svima koji su se uključili u navedenu akciju, kao i  sponzorima akcije općini Donji Kraljevec, općini Domašinec, komunalnom poduzeću „Pre-kom“ d.o.o. iz Preloga, restoranu Zelengaj i poduzeću „Poljogram“ iz Hodošana, koji su nam svojim donacijama pomogli da se akcija uspješno provede.

 

ZEU PRODE HODOŠAN

Vuk Kristian