Obavijest o testiranju- viši stručni suradnik za EU projekte2