Dokument: Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite na području Općine Donji Kraljevec u 2018. godini

Dokument: Odluka o dodjeli javnih priznanja

Dokument: PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2019. GODINU