Dokument: Javna rasprava o prijedlogu I izmjena i dopuna stambene zone "Hrastek" u D. Hrašćanu

Dokument:IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE „HRASTEK“ sažetak za javnost

Dokument: IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE „HRASTEK“ TEKST JR

Dokument: IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE „HRASTEK“ EVIDENCIJA JR

Dokument: IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE „HRASTEK“ SVE ODREDBE JR