Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec koja će se održati u ČETVRTAK, 27. lipanj 2019.g. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

DNEVNI RED

 1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu /materijal u prilogu/
 3. Prijedlog odluke o komunalnom redu na području Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/
 4. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/
 5. Prijedlog odluke o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2019.g. /materijal u prilogu/
 6. Prijedlog odluke o pokretanju prethodnog postupka VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/
 7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste /materijal u prilogu/
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade /materijal u prilogu/
 9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/
 11. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Ftiček“ /materijal u prilogu/
 12. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

PRILOZI

Dokument: Poziv na 18. sjednicu općinskog vijeća

Dokument: IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

Dokument: IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

Dokument: Odluka o komunalnom doprinosu

Dokument: Odluka o komunalnom redu

Dokument: Odluka o agrotehničkim mjerama

Dokument: Korištenje sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Dokument: Prethodni postupak VIII. izmjene PPUO

ARHIVA: Ukidanje statusa javnog dobra

ARHIVA: Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora

Arhiva: Odluka o prodaji nekretnine Donji kraljevec

Dokument: Izmjene o dopune Odluke o koeficijentima

Dokument: Imenovanje ravnateljice dječjeg vrtića "Ftiček"