Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec je na svojoj 7/2019.sjednici održanoj 26.06.2019.god. donijelo

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto spremačice na neodređeno radno vrijeme (natječaj je otvoren od 27.06.2019.do 05.07.2019.)

SPREMAČICA: 1 izvršitelj m/ž-rad na neodređeno puno radno vrijeme

Detaljnije informacije možete pronaći u priloženom dokumentu.

Dokument: Natječaj za spremačicu na neodređeno