Dokument: I. Izmjene i dopune plana nabave Općine Donji Kraljevec za 2019.g.