Dokument: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVEIZGRADNJA PROMETNICE S OBORINSKOM ODVODNJOM U STAMBENOJ ZONI „ISTOK“ U DONJEM KRALJEVCU

Dokument: Odluka o početku postupka jednostavne nabave- Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom u stambenoj zoni Istok u Donjem Kraljevcu

Dokument: Troškovnik-izgradnja prometnice Stambena zona istok

Dokument: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude