Sudjelovanje mještana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području Općine Donji Kraljevec, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja mještana u rad lokalne uprave, omogućeno je u Općini Donji Kraljevec kroz model Online Obrazac odnosno mještani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna za 2020. godinu, koji mogu ispuniti i poslati poštom na adresu:

Općina Donji Kraljevec
Kolodvorska 52D
40320 Donji Kraljevec
-Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna za 2020. godinu

 ili na e-mail adresu:

opcina@donjikraljevec.hr

Navedeni obrazac molimo dostaviti najkasnije do 15.10.2019. godine.

Općina Donji Kraljevec poziva mještane da ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim komentarima i prijedlozima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Svi prijedlozi će biti razmotreni. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja samog proračuna usmjerila u projekte i programe koji bi bili u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa potrebama mještana tj. lokalnog stanovništva i njihovim iskazanim stavovima.

Ovakvo sudjelovanje mještana još je jedan korak u podizanju razine transparentnosti rada općinske uprave, ali i alat za izravnu komunikaciju između mještana i općinskog načelnika, odnosno općinske uprave.

 

Jedinstveni upravni odjel

Dokument: Obrazac za sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu