Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec koja će se održati u ČETVRTAK, 12. rujna 2019.g. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

DNEVNI RED

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Svečana prisega člana Općinskog vijeća
 3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec za razdoblje siječanj-lipanj 2019.
 4. Obračun Proračuna od 01.01.2019. do 30.06.2019. g.
 5. Prijedlog odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone „Hrastek“ u Donjem Hrašćanu
 6. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2019.godinu
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o darovanju
 8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Uprave groblja:
  1. Uprave groblja Sveti Juraj u Trnju /materijal u prilogu/
  2. Uprave groblja Donji Kraljevec /materijal u prilogu/
  3. Uprave groblja Hodošan /materijal u prilogu/
 9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli poslovnog prostora u vlasništvu Općine Donji Kraljevec na privremeno korištenje
 10. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA: Prije prelaska na dnevni red: – aktualnih 30 minuta, – prihvaćanje izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice.

Dokument: POZIV NA 19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Dokument: IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: Obračun proračuna

Dokument: BILJEŠKE - OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2019. godine

Dokument: Izvješće Odbora za poračun

Dokument: Prijedlog o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone „Hrastek“ u Donjem Hrašćanu

Dokument: Prijedlog o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Dokument: Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Dokument: Prijedlog o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o darovanju

Dokument: Ugovor o darovanju

Dokument: Izvadak iz zemljišne knjige

Dokument: Odluka o imenovanju članova Uprave groblja u Svetom Juraju u Trnju

Dokument: Odluka o imenovanju članova Uprave groblja u Donjem Kraljevcu

Dokument: Odluka o imenovanju članova Uprave groblja u Hodošanu

Dokument: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli poslovnog prostora u vlasništvu Općine Donji Kraljevec na privremeno korištenje

Dokument: (STARA) Odluka o dodjeli poslovnog prostora u vlasništvu Općine Donji Kraljevec na privremeno korištenje