Projekt: Energetska obnova zgrade javne namjene „NK Kraljevčan“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.408.805,09 kn
EU sufinanciranje projekta: 689.930,09 kn
Razdoblje provedbe projekta: 21.03.2019.-21.03.2021.

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Naziv specifičnog cilja: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Ugovor: Ugovor KK.04.2.1.04.0703

Sažetak projekta: Predmet projekta je povećanje energetske učinkovitosti na sportskom objektu u Donjem Kraljevcu, na adresi Kolodvorska 24A, k.č.br.4472, k.o. Donji Kraljevec.

Planirane aktivnosti koje će se provesti u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade jesu: obnova zidova i fasade, obnova krova, postavljanje stolarije, ugradnja sustava grijanja prostora i vode te postavljanje rasvjete.

Opis projekta: Projekt će se provesti na zgradi javne namjene „NK Kraljevčan“ Donji Kraljevec koja se nalazi u samom centru naselja Donji Kraljevec i mješovite je namjene, tj. koristi se za održavanja javnih, društvenih i sportskih događaja. Radi poboljšanja toplinskih i ostalih karakteristika te očuvanja funkcionalnosti uslijed nepovoljnih atmosferskih utjecaja pristupit će se temeljitoj sanaciji vanjske ovojnice i krova te modernizaciji sustava grijanja i rasvjete. Pritom će se obnova provesti tako da se vanjska ovojnica rekonstruira po uzoru na izvorno stanje, implementirajući mjere kojima će se postići bolji koeficijenti prolaska topline. Procjenjuje se da bi se energetskom obnovom zgrade trenutna potrošnja toplinske energije smanjila za 41.128,74 kWh/a godišnje (71%).

Ugradnjom sustava grijanja trenutna godišnja potrošnja energije smanjila bi se za 9.262,77 kWh/a godišnje (27,27%). Modernizacijom rasvjete trenutna potrošnja električne energije smanjila bi se za 904,86 kWh/a godišnje (36%).

Kontakt osoba za više informacija:
Ivona Lepen,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec,
broj: 040/ 655 126

Poveznica:
https://strukturnifondovi.hr/

Dokument: Priopćenje za javnost

ZAVRŠETAK RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE JAVNE NAMJENE „NK KRALJEVČAN“