Dokument: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. godine

Dokument: BILJEŠKE - OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2019. godine