Dokument: Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2019.godine