Dokument: Odluka o davanju suglasnosti za darovanje nekretnine u vlasništvu Općine Donji Kraljevec